Корола: дефиниција и значење

Корола: дефиниција и значење

БОТАНИЧКИ ДИКЦИОНЕР

КОРОЛА

Королата е најочигледен дел од многу цвеќиња, формирана од ливчиња, распоредени на таков начин што ги опкружуваат репродуктивните органи на цвеќето со заштитна и привлечна функција за опрашување на животните, со цел да се фаворизира опрашувањето.

Ботанички речник од А до Ш.

A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y - З.


Видео: Test: Toyota Corolla Sedan ValveMatic